Sie befinden sich hier:
milieuvoordeel bodembescherming
bodembescherming

shotnet - bodembescherming

  • preventieve bodembescherming
  • geen dure sanering van de bodem nodig, vermits lood niet meer in de ondergrond terecht komt
  • aanpalende gronden en open water zijn van vervuiling door zware metalen (hagel) vrijwaard