Sie befinden sich hier:
De voordelen Geluidsbeperking
Geluidsbeperking

Stiller is beter!

shotnet verminderd het schietlawaai in de typische frequentiebereiken. Door de meerdere lagen van het net wordt het lawaai bij het hagelschieten van de mondingsknal duidelijk, en door het oneffen oppervlak van het net gebroken en afgebogen.

Wanden van containers, houten wanden en ook aarden wallen bieden weliswaar in schietrichting en op korte afstand geluidsafscherming, maar zij reflecteren ook het geluid en versterken zelfs dikwijls doordat ze het geluid kunnen focussen. Op veel schietstanden daarmee uitgerust, moesten naderhand met afwisselend succes grote oppervlakten met dure geluidsdempende materialen uitgerust worden. Materialen die nadien ook nog eens verslijten door het beschieten en op regelmatige afstanden vernieuwd moeten worden.

  • shotnet vermindert de lawaaiemissie
  • in schotrichting
  • in omgekeerde richting
  • geluidsdempend systeem
  • duidelijk verminderd lawaaivermindering van het schieten en dit zowel binnen als buiten de schietstand
  • buurvriendelijk vermits geen geluidsreflectie